Politica de confidențialitate

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Completarea datelor personale pe site-ul kinetoconsult.ro  reprezinta acordul tău pentru prelucrarea acestor date de către Kineto Consult SRL din Bucuresti, Soseaua Colentina Nr. 3C, Bl. 33C, Sc. A, Ap. 30, Etaj 7, Sect 2, care poate să prelucreze date cu caracter personal în condițiile legii.

Centrul Kineto Consult va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informatiilor solicitate, în cadrul legal, de către autoritățile legale competente.

Centrul Kineto Consult prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor website-ului, în scopul relațiilor cu utilizatorii și pentru suport oferit acestora, cât și datele colectate în scopuri de publicitate și marketing, al analizei datelor, cum ar fi cercetarea de piață, sondaje de opinie, analize și segmentare utilizatori, realizarea profilului utilizatorilor, pentru a determina activitatea utilizatorului în cadrul website-ului, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumpărare și activitatea utilizatorului pe website.

În scopurile menționate mai sus, datele utilizatorului (persoana vizata) vor fi stocate in baza de date a Kineto Consult. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, al. (1), lit a) GDPR.

Kineto Consult poate contacta utilizatorul (persoana vizată) în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, poștă sau social media.

Prin intermediul website-ului, Kineto Consult prelucrează date despre comportamentul persoanei vizate privind utilizarea website-ului incluzand, dar fara a se limita, la date de sesiune, comportament browsing, date despre locatie, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP), acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Continuarea navigarii pe site si acceptarea colectarii informatiilor reprezinta consimtamantul dumneavoastra in acest sens.

Acestea date statistice despre actiunile si modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului www.kinetoconsult.ro nu identifica niciun individ si sunt colectate, cu acordul dumneavoastra,  in scopul imbunatatirii si personalizarii website-ului si in scop de comunicare si marketing, inclusiv pentru publicitate comportamentala pe baza de cookies. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6, alin 1, litera a), GDPR.

Beneficiarii datelor colectate

Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus, Kineto Consult SRL utilizeaza furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 din GDPR, cum ar fi: furnizori de servicii de monitorizare a activitatii utilizatorilor in cadrul website-ului sau furnizorii de servicii pentru trimiterea e-mailurilor si SMS-urilor, contactarea telefonica sau comunicarea de campanii publicitare si de marketing. Acestia pot fi furnizori externi de servicii. Prin reglementari contractuale, Kineto Consult SRL se asigura ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor.

Furnizarea obligatorie/voluntara de date si durata pastrarii acestora

 • Furnizarea urmatoarelor date prin intermediul formularelor de contact este obligatorie pentru a putea oferi suport utilizatorului: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, e-mail, cat si date de identificare a produsului in cazul in care se emite o cerere cu privire la un produs. Aceste date sunt prelucrate in baza Art.6, al. (1), lit. b) din GDPR pe o  perioada de 10 ani. Cu toate acestea, la terminarea relatiilor contractuale sau in cazul in care intre noi nu a intervenit un contract,  aveti posibilitatea de a solicita stergerea, rectificarea sau restrictionarea acestor informatii la adresa office@kinetoconsult.ro.
 • In cazul in care utilizatorul sau tutorele, daca acesta este minor, isi exprima optiunea de abonare la newsletter, sunt preluate si prelucrate urmatoarele date furnizate de acesta prin intermediul formularului dedicat din cadrul site-ului, date furnizate in mod obligatoriu pentru realizarea scopului de comunicare: adresa de email, alaturi de datele furnizate in mod optional: sexul, nume, prenume, localitatea de domiciliu. Datele sunt prelucrate prin consimtamantul dumneavoastra in baza Art.6, al. (1), lit. a) din GDPR pe o  perioada de 10 ani. Aveti posibilitatea de a solicita, oricand, stergerea, rectificarea sau restrictionarea acestor informatii la adresa office@kinetoconsult.ro.
 • In cazul achizitionarii unor produse sau servicii, datele referitoare la nume, prenume si adresa de domiciliu vor fi stocate timp de 10 ani, fara posibilitatea stergerii, avand doar posibilitatea rectificarii sau restrictionarii lor, aceste date fiind colectate in baza Art.6, al. (1), lit. b) si lit. c) din GDPR in vederea realizarii unui contract si in vederea indeplinirii unei obligatii legale, fiscale, care ne revine.

Generarea automata de conturi pentru clienti / pacienti

 • In cazul achizitionarii unor servicii medicale sau in cazul inrolarii ca membru al Kineto Consult (inclusiv in cazul achizitionarii unor pachete de recuperare medicala, personal training etc), sistemul va va crea automat un cont. Crearea automata de conturi (profile) este prevazuta de Art. 22 din GDPR.
 • Atat in cazul serviciilor medicale, unde este posibil sa solicitam codul numeric personal pentru identificarea leagala a pacientului, cat si in cazul accesului la calitatea de membru al centrului, profilul individual este obligatoriu pentru realizarea serviciilor.
 • In mod normal, pastram conturile active pana la 10 ani. La solicitarea dumneavoastra scrisa la adresa office@kinetoconsult.ro, in cazul unui cont generat pentru calitatea de membru al centrului de sanatate, putem sterge contul la sfarsitul perioadei contractuale. Pentru conturile generate automat ca in vederea prestarii unor servicii medicale, aveti posibilitatea solicitarii restrictionarii sau rectificarii contului in perioada de prelucrare de 10 ani.

Drepturile Utilizatorului

In calitate de persoana vizata, utilizatorul poate contacta Fundatia la adresa de e-mail, office@kinetoconsult.ro pentru accesul la informatiile privind datele personale, in orice moment, cu o notificare, folosind datele de contact mentionate mai sus, in vederea exercitarii drepturilor sale, in conformitate cu GDPR. Solicitarea trebuie sa contina datele dumneavoastra de identificare si datele de contact. In cazul unor situatii speciale, avem dreptul de a va solicita informatii suplimentare. Conform legii, trebuie sa va trimitem raspunsul in 30 de zile, in situatii normale, si in maxim 90 de zile in cazul unor solicitari care implica un volum mare de informatii culese.  Drepturile dumneavoastra sunt urmatoarele:

 • Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, articolul 18 GDPR).
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR).
 • Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR). Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare indeplinirii obligatiilor contractuale si respectarii drepturilor rezultate din contractul la distanta exonereaza Profesionistul cu privire la indeplinirea acestor obligatii.
  Totodata, retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale.
 • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca Utilizatorul apreciaza in mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata de Operator cu incalcarea GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Ce date colectam in cadrul Centrului Kineto Consult?

 • In cazul incheierii abonamentelor, a voucherelor cadou sau de servicii suplimentare Kineto Consult procedeaza la colectarea, prelucrarea si stocarea urmatoarelor date personale: nume, prenume, codul numeric personal sau date despre actul de identitate, adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail date despre membrii familiei (care utilizeaza facilitatile centrului) si fotografia titularului sau a insotitorului, in cazul emiterii unui card de membru personalizat cu fotografie.

Numele, prenumele si codul numeric personal si date privitoare la actul de identitate si semnatura sunt date cu caracter personal pe care le colectam in vederea intocmirii contractelor de membru, contractelor de prestari servicii sau a documentelor fiscale [GDPR, Art. 6, al. (1), lit. c)]. Totodata, colectam datele insotitorilor titularilor contractelor de membru in vederea pastrarii evidentelor asupra persoanelor care au beneficiat de serviciile noastre medicale sau care au fost membre ale centrului nostru. Aceste date sunt prelucrate timp de minim 10 ani conform prevederilor fiscale in vigoare. Titularii datelor nu pot solicita stergerea acestor date, fiind colectate in vederea indeplinirii unei obligatii legale ce ne revine. La aceste date au acces salariatii nostri autorizati, furnizori externi de servicii de administrare a centrului, de servicii juridice, de servicii financiare, de servicii de corespondenta si de servicii IT si arhivare. Aceste date pot fi stocate in format criptat intr-un alt stat membru.

Adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail sunt date cu caracter personal pe care le colectam in scopuri de marketing precum si in scopul transmiterii unor informatii urgente despre modificarea programului de functionare [GDPR, Art. 6, al. (1), lit.a)]. Titularii pot solicita, in timpul derularii contractului de membru, sa nu le fie folosita adresa in scopuri de marketing. Cu toate acestea, atata timp cat sunteti membru al centrului nostru, precum si 3 ani dupa aceea, nu puteti solicita stergerea datelor de mai sus care vor fi folosite in situatii de comunicari legale (notificari privind debite). La aceste date au acces salariatii nostri autorizati, furnizori externi de servicii de administrare a centrului, de servicii de publicitate, de servicii de corespondenta si de servicii IT si arhivare. In anumite situatii putem dezvalui aceste date si furnizorilor de servicii juridice. Aceste date pot fi stocate in format criptat intr-un alt stat membru.

Date privind sanatatea si datele biometrice sunt utilizate in cadrul serviciilor de sanatate pe care le furnizam [GDPR, Art. 9, al. (2), lit. b) si h)]. Datele sunt stocate timp de 10 ani. Nu puteti solicita stergerea acestor date ci doar restrictionarea si rectificarea lor. La aceste date au acces salariatii nostri autorizati,  furnizori externi de servicii de sanatate (medici, terapeuti), furnizori de servicii de administrare a centrului si de servicii IT si arhivare. In anumite situatii putem dezvalui aceste date si furnizorilor de servicii juridice. Aceste date pot fi stocate in format criptat intr-un alt stat membru.

 • In cazul programelor de sport uneori prelucram date privind starea dumneavoastra de sanatate si date biometrice precum si date privind comportamentul dumneavoastra alimentar si social.

Datele privind sanatatea, datele biometrice si datele privind comportamentul dumneavoastra alimentar si social le folosim in special in cadrul programelor de antrenament personal unde urmarim, alaturi de dumneavoastra, realizarea unor parametrii fizici [GDPR, Art. 9, al. (2), lit. a)]. Stocam aceste date pe durata perioadei contractuale si 12 luni dupa aceea. Aceste date pot fi sterse oricand, rectificate sau restrictionate la solicitarea dumneavoastra. La aceste date au acces salariatii nostri autorizati,  furnizori externi de servicii de sport (antrenori, preparatori fizici etc) sau furnizori de servicii medicale (medici, terapeuti etc), furnizori de servicii de administrare a centrului si de servicii IT si arhivare. Aceste date pot fi stocate in format criptat intr-un alt stat membru.

Datele audio – video sunt colectate, prelucrate si stocate, timp de 30 de zile, pentru siguranta dumneavoastra [GDPR, Art. 6, al. (1), lit. d) si f)]. Este posibil ca in situatii speciale sa prelungim durata de stocare a capturilor audio – video pana la solutionarea unor diferende legale care necesita prezenta acestor probe. Nu puteti solicita stergea acestor capturi dar in anumite cazuri puteti solicita restrictionarea lor. La aceste date au acces salariatii nostri autorizati, furnizori externi de servicii de paza, furnizori de servicii de administrare a centrului si de servicii IT si arhivare. In anumite situatii putem dezvalui aceste date si furnizorilor de servicii juridice.

Dincolo de toate aceste prevederi legale obligatorii, vrem să vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura un climat de confort, siguranță și relaxare în clinicile noastre. Poți să ne adresezi orice întrebare sau sugestie, suntem bucurosi sa îți stăm la dispozitie.