Politica de servicii si tarife aferente serviciilor medicale

Abonamente și decontări

  • Valabilitatea abonamentelor este de 3 luni de la momentul achitării acestora.
  • Suspendarea abonamentului se poate face doar pe baza prezentării unui document justificativ, nu mai tarziu de 15 zile de la momentul achitării, conform căruia pacientul nu este apt de tratament.
  • Nu se restituie contravaloarea abonamentelor achitate.
  • Tratamentele efectuate pe baza biletului de trimitere se efectuează în 10 zile lucrătoare; se poate recupera o singură ședința în cazul neprezentării la tratament.
  • În cazul renunțării la tratamentele decontate de CASMB / OPSNAJ, persoanelor care s-au prezentat la consultație li se va reține costul acesteia (250 lei).
  • În cadrul cabinetului, se plătește o taxă pentru consumabile tratament de specialitate – abonamentele și pachetele de recuperare au această taxă inclusă.
  • Pacienții au obligația de a anunța anularea sedințelor programate cu minim 12 ore înainte de momentul efectuării acestora, neprezentarea la tratament fără anularea în prealabil ducând la pierderea sedințelor.

Reguli de utilizare a sălilor de tratament

* accesul în centrul de recuperare este permis numai cu echipament sportiv corespunzător.
* recuperarea efectuată în încălțăminte de stradă este interzisă.
* nu intrați in centrul de recuperare cu lucruri de vânzare, cu mostre sau materiale publicitare sau pentru a recruta sau intervieva persoane.
* în incintă nu aveți voie să fotografiați, să filmați sau să înregistrați fără acordul conducerii centrului de recuperare.
* clienții sunt rugați să mențină ordinea și curatenia în vestiare.
* este interzis accesul la aparatura audio-tv și sistemul de ventilație / climatizare.
* clienții își asumă răspunderea pentru încălcarea ordinii publice în incinta centrului de recuperare.
* în scopul securității tale este interzis, în mod categoric, de a purta arme albe, de foc, cu gaze, etc.
* distribuirea și folosirea bauturilor alcoolice, narcoticelor și fumatul în incinta centrului de recuperare este interzisă în mod categoric.
* clienții sunt obligați să-și repecte tipul de abonament.
* frecventarea altui serviciu decât cel plătit atrage plata suplimentară conform prețului seviciului suplimentar.
* nu răspundem de obiectele de valoare lăsate în vestiar, cât și de cele pierdute / uitate în vestiar.
* este interzis accesul în centrul de recuperare sub influența băuturilor alcoolice.
* este interzis accesul in centrul de recuperare dacă aveți gripă sau alte boli contagioase.
* nu se depozitează lucruri personale în dulapurile din vestiare, acestea trebuie golite la plecare.
* personalul Kineto Consult nu are dreptul de a reține/păstra lucrurile personale ale clienților: portmoneu, genți, bijuterii, chei, etc.
* este strict interzisă folosirea gumei de mestecat în incinta centrului de recuperare.
* încălțămintea de schimb este OBLIGATORIE, se pot folosi papuci de acasă pentru pacienții ce fac doar fizioterapie și încălțăminte sport pentru kinetoterapie.

Te rugăm să tratezi ceilalți pacienți cu considerație, să ai un comportament decent față de ceilalți și să nu folosești un limbaj vulgar, nerespectarea acestor reguli putând atrage după sine suspendarea pe loc a abonamentului.